martes, 29 de septiembre de 2009

Descripción Asociación en neozelandés


ASSOCIATION “CENTRO ANDALUZ DE INICIATIVAS INTERNACIONALES”

WIE ZIJN WE

Het “Centro Andaluz de Iniciativas Internacionales” is een vereniging met een eigen rechtspersoonlijkheid, dat een apolitiek en areligieus karakter heeft, en beschikt over de volle capaciteit om te beslissen over het gebruik van zijn bezittingen en het invullen van zijn doelstellingen en is verstoken van enig winstbejag.
Onze doelstellingen:
 • Aangrijpen van de omgang met internationale activiteiten als een globaal proces ter verbetering van de arbeidssituatie, vorming en werksituatie en, in het algemeen, van de levenskwaliteit van de bevolking.
 • Aanreiken aan jongeren van alle mogelijke beschikbare informatie over communautaire initiatieven, internationale programma’s, enz.
  Maximaal verspreiden van jobaanbiedingen en/of academische aanbiedingen uit het buitenland.
 • Jongeren meer betrekken bij de realiteit in het buitenland, zowel wat betreft algemene kennis als de kennis over jobs en studies.
 • Mogelijk maken van de transnationale mobiliteit van jongeren.
 • Ontwikkelen van methodes en diensten die het leren over interculturaliteit en talen toelaat.
  Stimuleren van de kennis over het Europees burgerschap.
 • Verstevigen van de kennis van andere culturen en andere levenswijzen.
 • Gebruik maken van de stimulering van de Europese waarden als middel ter preventie van racistische en xenofobe houdingen.
 • Aanzwengelen van de discussie over en het omgaan met lokale problemen: werkloosheid, racisme, leefmilieu, sociale uitsluiting, enz., vanuit een transnationale uitvalshoek, waarbij de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen dorpen mogelijk gemaakt wordt.
 • Verlenen van diensten die enkele van de moeilijkste taken bij het op het programma zetten van internationale activiteiten eenvoudiger maken: de zoektocht naar gesprekspartners, informatie waar moeilijk toegang tot wordt verleend, enz.
 • Eender welke andere wettige activiteit die de Algemene Vergadering besluit te ondernemen.
  De vereniging “Centro Andaluz de Iniciativas Internacionales” maakt deel uit van het Europeses netwerk “Contact 2103” – www.contact-2103.org

Project gerealiseerd met de steun van de Europese Commissie in het kader van het programma “Juventud en Acción”. De inhoud reflecteert niet noodzakelijkerwijs de positie van de Commissie in deze materie, noch impliceert deze op eender welke manier de verantwoordelijkheid van de Commissie.

No hay comentarios:

Publicar un comentario